COSMIC-IWATER.COM 

 

Search

?


Main Menu

Counter

 สถิติวันนี้ 28 คน
 สถิติเมื่อวาน 47 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2130 คน
24928 คน
495327 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-03


ข้อมูลเกี่ยวกับ i water

Link

  วิธีดื่มน้ำ i water

  ประสบการณ์ผู้ดื่ม
  วิธีทำให้น้ำมีค่าประจุ
  น้ำดื่มประจุพลังบำบัด
  Dr.Marsaru Emoto
  ปริมาณน้ำดื่ม
  น้ำดื่ม i water
  ค่าPHของน้ำดื่ม
  คลอรีนในน้ำ 
  แคลเซี่ยม&แมกนีเซี่ยม 
  หมู่บ้านอายุยืน

 
เว็ปไซด์นี้ผู้จำหน่ายจัดทำขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่่ข้อมูล และจัดจำหน่าย เครื่องกรองน้ำพลังแม่เหล็ก i water บริษัท จาปิน(กรุงเทพ) เป็นเครื่องกรองน้ำดื่มคุณภาพสูง ใช้พลังงานแม่เหล็ก สิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมรางวัลเหรียญทอง เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา  
Welcome to Website ...http://www.cosmic-iwater.com/

    เบอร์โทรศัพท์  :  095-389-9535

ID Line  :  0953899535        สามารถติดต่อสั่งซื้อไส้กรอง i water  ได้ขอบคุณค่ะ

              
             

ดร.มาซารุ เอะโมโตะ Dr.Masaru Emoto

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท จาปิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดร.มาซารุ  เอะโมโตะ ( Dr.Masaru Emoto )  ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต   สาขา  Medicine Treatment Science จาก มหาวิทยาลัย Okumoto International University  ได้รู้จักกับ Micro Cluster Water หรือ  น้ำกลุ่มโมเลกุลเล็ก จึงเริ่มสนใจหันมาศึกษาเรื่องน้ำอย่างละเอียดลึกซึ้ง
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1994  ดร.มาซารุ  เอะโมโตะ ( Dr.Masaru Emoto )  ได้ทำการเก็บรวบรวมตัวอย่างน้ำจากแต่ละที่มาทดสอบ เช่นส่งความคิดที่แตกต่างกันไปที่น้ำ …..

ให้น้ำฟังเสียงเพลงที่มีจังหวะท่วงทำนองที่ต่างกัน  ให้น้ำดูตัวอักษรและรูปภาพ  จึงนำน้ำไปวางในห้องเย็นให้จับเป็นก้อนแข็ง  ในช่วงวินาทีที่น้ำแข็งจะเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำเราใช้กล้องจุลทรรศน์ถ่ายภาพที่กำลังขยายสูงจะเห็นรูปผลึกของน้ำ  ด้วยเหตุนี้จึงสร้างความตกตะลึงกับผู้คนที่ได้พบเห็นตัวอย่างน้ำที่เก็บรวบรวมมาจากแต่ละที่ และตัวอย่างน้ำที่นำมาทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ก็ปรากฏเป็นรูปผลึกให้เห็นแตกต่างกัน ดร.มาซารุ  เอะโมโตะ   เรียกผลึกของน้ำที่ถ่ายไว้นี้ว่า “ภาพลักษณ์ของน้ำ” จากการทดลองนี้ยืนยันได้ว่า น้ำสามารถรับรู้สัญลักษณ์หรือรหัสที่แตกต่างกันจากรอบ ๆ ตัว ด้วยเหตุนี้จึงปรากฏให้เห็นเป็นผลึกที่แตกต่างกัน
จากการทดลองนี้ได้เกิดการตอบรับอย่างไม่คาดดิด ในปี 1999 ดร.มาซารุ  เอะโมโตะ ( Dr.Masaru Emoto )  ได้ออกหนังสือ   สาส์นจากวารี   Message From Water โดยสรุปใจความสำคัญของหนังสือนี้ว่า  น้ำสะอาด น้ำที่ได้รับข้อมูลดี ๆ ความคิดดี ๆ เท่านั้นจึงจะปรากฏให้เห็นเป็นรูปผลึกหกเหลี่ยมที่สวยงาม ส่วนน้ำที่มีการปนเปื้อนหรือได้รับข้อมูลที่ไม่ดี จะมีรูปร่างที่อัปลักษณ์ ไม่ปรากฏเป็นผลึกแต่อย่างใด  ในหนังสือของดร.มาซารุ  เอะโมโตะ ( Dr.Masaru Emoto )  ยังแสดงให้เห็นอีกว่า น้ำเป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เป็นพลังงานได้อย่างน่าอัศจรรย์  อารมณ์ที่แสดงออก ขอบคุณ ความสุข ความรักการเอาใจใส่ล้วนส่งผลกระทบต่ออนุภาคของน้ำทั้งสิ้น ให้ทุกอณูของน้ำเต็มไปด้วยอารมณ์ความรักในเเชิงบวก ผลึกน้ำที่ปรากฏให้เห็นเป็นที่วิจิตรงดงามตระการตา ส่วนอารมณ์ขี้อิจฉาริษยา โกรธแค้นชิงชัง ความเครียดความกดดัน จะทำให้ผลึกของน้ำที่ถ่ายได้ เป็นรูปร่างน่าเกลียดไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเมื่อใจของเราคิดกระทำการใด ๆ ก็จะส่งผลต่อน้ำด้วยเช่นกัน
งานประชุมใหญ่ประจำปี ค.ศ.2003 บริษัท จาปิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับเกียรติจาก      ดร.มาซารุ  เอะโมโตะ ( Dr.Masaru Emoto )  ได้นำภาพผลึกน้ำจากตัวอย่างน้ำที่เก็บรวบรวมจากสถานที่ต่าง ๆทั่วโลก มาแสดงให้เห็น และที่สำคัญที่สุดคือ ภาพผลึกน้ำประปาที่กรุงโตเกียว ภาพผลึกน้ำประปาที่กรุงไทเป ภาพผลึกน้ำประปาที่กรุงเทพฯ ถ่ายภาพผลึกน้ำออกมาเป็นรูปร่างหน้าเกลียดแสดงถึงระดับความรุนแรงของมลพิษที่ได้รับ  เมื่อนำน้ำดังกล่าวมาผ่านการกรองด้วยเครี่องผลิตน้ำอัจฉริยะ I Water แล้วมาเปรียบเทียบกันพบว่าน้ำประปาไม่สามารถจับผลึกให้เห็นแต่อย่างใด   แต่เมื่อผ่านการกรองด้วยเครี่องผลิตน้ำอัจฉริยะ I Water แล้วกลายเป็นรูปผลึกน้ำหกเหลี่ยมที่สวยงาม จากการวิจัยนี้ยิ่งพิสูจน์ได้ถึงคลื่นของพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงที่ซ่อนเร้นอยู่ในเครื่องผลิตน้ำของบริษัทจาปิน และเป็นเหตุผลว่าทำไม         ดร.มาซารุ  เอะโมโตะ ( Dr.Masaru Emoto )  ต้องนำเครื่องนี้ติดตั้งไว้ที่สำนักงาน ที่ทำงานอยู่
ดร.มาซารุ  เอะโมโตะ ( Dr.Masaru Emoto )   ได้มอบภาพถ่าย ผลึกน้ำ ( เป็นลิขสิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย  )     เป็นภาพถ่ายผลึกน้ำ    ที่ผ่านจากเครื่องกรองน้ำไอวอเตอร์      (I Water)   โดยได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ และมอบให้กับบริษัท จาปิน อินเตอร์เนชั่นแนล ไว้ใช้เผยแพร่ ในเชิงพาณิชย์ ได้เพียงบริษัทเดียวเท่านั้น

 

กลับสู่เมนูหลัก>>>


ข้อมูลอื่นๆ

 


Copyright (c) 2009 by www.cosmic-iwater.com